Amazon cập nhật Matter trên iOS và kết nối Thread với Echo

amazon update matter 1

Sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên cập nhật Matter cho các thiết bị Alexa. Amazon đang bước vào giai đoạn thực hiện quá trình nâng cấp những thiết bị nhà thông minh với giao thức Thread. Cũng như đưa ra bản cập nhật mới nhất về khả năng thiết lập thiết bị với iOS. Bản cập nhật lần này, hãng sẽ tích hợp giao thức Thread trên loa thông minh Echo gen 4.

Những thay đổi trên thiết bị Amazon với bản cập nhật Matter

Bản cập nhật mới này sẽ cải thiện quá trình thiết lập cho những sản phẩm hỗ trợ Amazon tương thích Matter trên iOS. Các thiết bị Echo cũ hơn cũng đã cập nhật trong phiên bản lần này. Với các sản phẩm như Echo PlusEcho Dot Gen 2 cũng được cập nhật để tương thích Matter. Ngoài ra, Amazon còn củng cố thêm về sự gắn kết giữa hãng thiết bị với nền tảng khác. Eve và Amazon đã có một thỏa thuận mới để Eve có thể tích hợp với các thiết bị Echo hỗ trợ Matter và chứng nhận “Works with Alexa“.

amazon update matter 2

Trước khi có Matter, các sản phẩm Eve bị giới hạn chỉ hoạt động với một số hệ thống nhà thông minh nhất định. Giờ đây, Eve có thể tận dụng các chương trình, như: “Works with Alexa” (WWA) và Frustration-Free Setup (FFS). Để tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Đồng thời, có thể mở rộng và tiếp cận hàng chục triệu khách hàng của Alexa với hơn 100 triệu thiết bị Echo hỗ trợ Matter.

Bản cập nhật trong giai đoạn này mang đến cho người dùng khả năng kết nối một cách kịp thời khi mà các hãng thiết bị đang dần hoàn thành quá trình tương thích Matter.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo