Cập nhật mới chế độ báo động Alert System trên ứng dụng Aqara Home

aqara security alert smarthomekit 1

Aqara với chế độ an ninh được tích hợp sẵn được nhiều người dùng yêu thích. Nay, Aqara có thêm một chút cập nhật với chế độ báo động an ninh Alert System trên ứng dụng Aqara Home.

Chế độ Alert system trên Aqara Home bao gồm 4 trạng thái để người dùng có thể tùy chỉnh. Bao gồm 24×7 Alert, Home Alert, Away AlertNight Alert.

Cần gì trước khi cài đặt chế độ an ninh trong ứng dụng Aqara Home?

Tất nhiên, tối thiểu người dùng phải cài đặt Aqara Hub (M1S hoặc M2) cũng như các thiết bị con tương thích. Chi tiết trong bài viết sau:

Một số gợi ý thiết bị Aqara phù hợp cho chế độ an ninh ngôi nhà người dùng có thể cân nhắc.

 • Aqara Hub M1SM2. Hub M1S có loa vâth lý hơn hơn so với Hub M2. Và khi được kích hoạt chế độ an ninh, các thiết bị đều thông báo về ứng dụng Aqara Home.
 • Cảm biến cửa Aqara – Báo động khi có cửa mở.
 • Cảm biến chuyển động Aqara – Báo động khi phát hiện người ở khoảng cách 2-3m.
 • Cảm biến rung Aqara – Phù hợp gắn ở các cửa kính để phát hiện và phòng trường hợp cửa bị đập phá.

1. Cài đặt chế độ 24×7 Alert (báo động 24/7)

Trong quá trình kích hoạt trạng thái 24×7 Alert, người dùng không thể tắt trạng thái này trong vòng 24h. Và người dùng được khuyến khích sử dụng trạng thái này trong trường hợp khi có người ở nhà.

Bước 1:

aqara home alert 3

Để thiết lập an ninh, tại giao diện Home, chọn chế độ an ninh Alert System ở góc trên. Tiếp đến chọn Edit để thiết lập và chọn chế độ 24×7 Alert.

Bước 2:

Chọn dấu cộng (+) ở mục Trigger Device để chọn loại cảm biến và nhấn Save.

2. Thiết lập cho chế độ Home Alert, Away Alert và Night Alert

Aqara phân tách các chế độ Home Alert (báo động nhà), Away Alert (báo động từ xa) và Night Alert (báo động ban đêm). Nhằm mục đích cho người dùng dễ dàng quản lý và thiết lập. Tuỳ vào nhu câù sử dụng chế độ, người dùng thao tác ài đặt cho từng chế độ như sau:

Bước 1:

Để thiết lập các chế độ an ninh, tại giao diện Home, chọn chế độ an ninh Alert System ở góc trên. Tiếp tục chọn Edit để thiết lập, chọn 1 trong 3 chế độ Home Alert/ Away Alert/ Night Alert để tùy chỉnh.

 • Chế độ Home AlertAway Alert được khuyến nghị lựa chọn khi có người ở trong nhà.
 • Chế độ Night Alert, được khuyến nghị lựa chọn sử dụng vào ban đêm.
aqara home alert 5

Bước 2: Tiến hành cài đặt các chế độ.

a. Exit Delay để tạo thời gian đi ra ngoài cửa trước khi kích hoạt an ninh và chọn khoảng thời gian (nều cần).

 • Chọn dấu cộng (+) ở mục Trigger Device để chọn loại cảm biến.

b. Arm automatically là điều kiện kích hoạt chế độ.

 • Chọn Timer cài đặt điều kiện thời gian hoạt động của chế độ.
 • Chọn Accessory cho phép các thiết bị kích hoạt chế độ.
 • Chọn Automation là các tùy chọn tự động được ta thiết lập từ trước để kích hoạt chế độ.

c. Disarm automatically là điều kiện để tắt chế độ.

 • Chọn Timer là cài đặt điều kiện thời gian ngừng hoạt động của chế độ.
 • Chọn Accessory ta cho phép các thiết bị kích hoạt tắt chế độ.
 • Chọn Automation là các tùy chọn tự động được ta thiết lập từ trước để kích hoạt tắt chế độ.

d. Switch arming/ disarming automatically là điều kiện tự động thay đổi chế độ.

 • Chọn Timer là cài đặt điều kiện thời gian thay đổi chế độ.
 • Chọn Accessory ta cho phép các thiết bị thay đổi chế độ. Chọn Automation là các tùy chọn tự động được ta thiết lập từ trước để kích hoạt thay đổi chế độ.

Xem thêm các bài viết có liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo