Tạo ngữ cảnh chuông báo động khẩn cấp Aqara với Siri Shortcuts

Scene Aqara with siri shortcut

Với việc ứng dụng Aqara Home nay đã có thể sử dụng với Siri Shortcuts (phím tắt). Người dùng Aqara với hệ thống Apple HomeKit ngày một có nhiều tuỳ chọn hơn trong việc xây dựng hệ thống nhà an ninh Aqara của riêng mình.

Tiếp nối ngay sau đây, Smart HomeKit sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Siri Shortcuts cho một ngữ cảnh chuông báo động cho hệ thống an ninh Aqara.

1. Cần gì để thiết lập ngữ cảnh chuông báo động Aqara với Siri Shortcuts?

Đầu tiên để có thể sử dụng Aqara với Siri Shortcuts, người dùng cần phải thiết lập hệ thống Aqara với một HomeHub đầu tiên. Xem ngay bài viết thiết lập hệ thống Aqara sau đây:

 Với một chuông báo động khẩn cấp sau đây, mỗi khi người dùng sử dụng Siri và nói “Panic” (khẩn cấp). Thì Aqara Hub sẽ phát loa báo động ngay lập tức và thông báo trên ứng dụng Aqara Home cũng như iPhone/ iPad.

2. Các bước cài đặt ngữ cảnh (Scene) chuông báo khẩn cấp trong ứng dụng Aqara Home

Tương tự như thiết lập tự động hoá an ninh Aqara, người dùng làm theo những bước sau để tạo ngữ cảnh (Scene) chuông báo khẩn cấp sau:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Aqara Home và chọn biểu tượng ngữ cảnh (Scene).
  • Bước 2: Tại mục Ngữ cảnh (Scenes), chọn Tạo (Create).
  • Bước 3: Tại mục Add Screne, chọn Add để bắt đầu thêm ngữ cảnh mới.
  • Bước 4: Chọn Aqara Hub muốn làm chuông báo.
  • Bước 5: Chọn “Play assigned alarm sound and night light”.
  • Bước 6: Chọn chuông báo phù hợp, cài đặt âm lượng chuông và chọn OK.
  • Bước 7: Người dùng chọn Test để kiểm tra hoạt động.
  • Bước 8: Chọn icon biểu tượng cho ngữ cảnh, đặt tên và chọn Confirm.

3. Các bước thêm ngữ cảnh chuông báo vào Siri Shortcuts

Xong các bước trên, ngữ cảnh đã được tạo. Để thêm ngữ cảnh vào Siri Shortcuts, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Add to siri tại danh sách ngữ cảnh.
  • Bước 2: Gõ vào lời khởi động cho ngữ cảnh tại mục “When i say”. Tại đây đặt là Intruder alert, tức là chuông báo có người đột nhập. Sau đó chọn Save Shortcut để hoàn tất.

Sau hai bước trên, ngữ cảnh sẽ xuất hiện tại Siri Shortcuts với lên gọi Intruder alert. Nếu chọn vào chi tiết ngữ cảnh lúc này, người dùng có thể tick chọn Show when run nếu muốn được thông báo mỗi khi ngữ cảnh được kích hoạt bởi Siri Shortcuts.

Nguồn tham khảo: https://homekitnews.com/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo