Home Automation – Cách tạo tự động hóa với cảm biến chuyển động trong ứng dụng HomeKit

Home Automation hay còn gọi là tự động hóa trong nhà thông minh hệ Apple Homekit. Với chức năng này bạn có thể tạo nhiều tự động hoá thông minh từ cảm biến, vị trí GPS. Có 4 chức năng chính trong Home Automation: Cảm biến, thời gian, địa điểm và từ các hành động … Đọc tiếp Home Automation – Cách tạo tự động hóa với cảm biến chuyển động trong ứng dụng HomeKit