Hướng dẫn tạo Automation dựa trên vị trí trong ứng dụng Home

Tương tự như cách tạo Automation dựa vào thời gian. Ứng dụng Home còn cung cấp sẵn một ngữ cảnh là Automation dựa trên địa điểm của bạn. Có thể hiểu nôm na là khi bạn tới vị trí được đặt sẵn thì sẽ xảy ra hành động bạn mong muốn. Chức năng Automation này … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo Automation dựa trên vị trí trong ứng dụng Home